Timpaan ontwikkelde in het groene gebied Zuiderloo te Heiloo circa 275 woningen in acht plandelen. Het gebied ligt in het zuiden van Heiloo en wordt globaal omsloten door de Westerweg, de Kennemerstraatweg, de Zevenhuizerlaan en de Vennewatersweg.

Het stedenbouwkundige plan voor Zuiderloo is opgesteld vanuit een duidelijke visie op dorpse stedenbouw, architectuur en openbare ruimten. Het overkoepelende plan voor Zuiderloo is een plan waar niet het bouwen van kwantiteit aan woningen in grote bouwstromen centraal staat, maar juist een geleidelijke dorpse groei. Zuiderloo ontwikkelt zich tot woonbuurtjes die vanzelfsprekend op de Heilooër strandwal zijn gegroeid. Bestaande onderdelen van het landschap, zoals greppels, houtwallen, meidoornhagen en bosjes blijven zoveel mogelijk behouden.

In drie plandelen De Linde III, BAZA en Parklinde zijn 32 Smartwoningen opgenomen in de prijsklasse € 240.000,- tot € 255.000, -. Er zit op alle woningen in Smartwoningen in Zuiderloo zowel een zelfbewoningsplicht als een anti-speculatiebeding dat geldt voor 5 jaar. Daarmee blijven de woningen bereikbaar voor de doelgroep waarvoor we ze ontwikkelen. Om in aanmerking te komen voor een Smartwoning, moet je voldoen aan de gestelde inkomensgrens. Voor een éénpersoonshuishouden is dit € 58.000, – en voor een gezamenlijk inkomen is dit € 67.000, – bruto per jaar. Dit toetsen we aan de hand van een Inkomensverklaring (voorheen IB60-formulier) van de Belastingdienst, die je bij de inschrijving voegt.

De Smartwoningen in de plandelen in Zuiderloo zijn in aanbouw.

Van de 32 kopers komt 95% de Gemeente Heiloo. Het feit dat er toewijzingscriteria worden gehanteerd betekent ook dat Heilooërs als eerste in aanmerking komen bij de toewijzing.

Parklinde
BAZA
De Linde III